Na sygnałach do pijanego mężczyzny!!! 18 listopada 2014 at 05:00

Dziś około godziny 14.30 do siedzącego na ławce przy przystanku autobusowym na ulicy Konstytucji 3 Maja mężczyzny podjechał radiowóz policyjny.

policja (3)
Funkcjonariusze podjęli próbę kontaktu z delikwentem kiwającym się na ławce, co okazało się niemożliwe?!
Po chwili pod przystanek podjechało na sygnałach pogotowie ratunkowe, ratownicy po wstępnych oględzinach z pomocą policjantów wtaszczyło mężczyznę do karetki, która zawiozła nieprzytomnie pijanego do szpitala.

policja
Po raz kolejny służby marnowały czas na doprowadzenie do stanu używalności osobę nadużywającą alkoholu!

SLD, PO, PIS, Grupa Morska w radzie miasta. at 05:00

Nieoficjalnie już wiemy, że Prezydent Miasta Świnoujście Janusz Żmurkiewicz, uzyskał ponad 62% poparcia i dzięki temu nie ma konieczności organizowania drugiej tury.
Natomiast nieoficjalne wyniki do rady miasta uwzględniając wyniki prawie z wszystkich komisji wyborczych przedstawiają się następująco:
SLD – 37,68% które przekłada się na przynajmniej 9 mandatów.
PO – 21,57%
PIS – 18,55%
Grupa Morska Cała Naprzód – 16,10%
Nowa Prawica – Korwina Mikke – 4,25%
KW Stowarzyszenia Granica – 1,81%
Dwa ostatnie komitety nie przekroczyły w głosowaniu wymaganego progu wyborczego.

Zastępca prezydenta miasta Świnoujście Joanna Agatowska, i Przewodniczący Rady Miasta Świnoujście Paweł Sujka, otrzymali około po 600 głosów.

WYJAŚNIENIE STOWARZYSZENIA MKS FLOTA ŚWINOUJŚCIE at 05:00

W ostatnim czasie w mediach ukazały się wypowiedzi pana Jerzego Woźniaka na temat Zarządu Stowarzyszenia MKS Flota, w których nie szczędził epitetów pod naszym adresem.
Uważamy to za zwykły i nieprzemyślany ruch, w myśl zasady – najlepszą obroną jest atak.
Wygórowane ambicje i megalomania w zestawieniu z finansową bezsilnością pana Jerzego Woźniaka powodują takie, a nie, inne zachowanie.
Jego bajka o potędze Klubu i jego normalnym funkcjonowaniu zaczynała się rewelacyjnie. Mówił o powołaniu spółki, awansie do ekstraklasy, obozach dla młodzieży w … Turcji, własnym autokarze, zakupie kilku mieszkań w Świnoujściu, aby mogli w nich mieszkać zawodnicy, zatrudnieniu dodatkowych trenerów do planowanych nowych drużyn młodzieżowych… mówił o wielu, wielu innych pomysłach.
Najistotniejszym dla nas był fakt deklaracji przez pana Woźniaka spłaty zadłużenia Stowarzyszenia, bieżącego finansowania Klubu a także 3% udziałów należących do Stowarzyszenia w przyszłej spółce.
Taka wizja była dla nas wybawieniem, zważywszy na fakt, iż tylko on był z nami od sierpnia.
Początkowo pan Woźniak miał finansować tylko drużynę pierwszoligową i rezerwy, pozostałe drużyny miały pozostać pod opieką Stowarzyszenia. Później jednak zapadła inna decyzja pana Woźniaka – postanowił, że weźmie odpowiedzialność za cały Klub.
To był trudny okres negocjacji, zmian nastrojów i podejścia Jerzego Woźniaka do członków Zarządu Stowarzyszenia. Od pierwszego dnia pan Woźniak tytułował się właścicielem Klubu.
Dwukrotnie Zarząd Stowarzyszenia podejmował Uchwały (z dn 3.09.2014 i 19.09.2014) , które stanowiły zapisy umocowania z jednoczesną deklaracją pana Woźniaka dotyczącą bieżącego finansowania Klubu i rozmów z wierzycielami Stowarzyszenia celem uzgodnienia formy i terminów spłaty zadłużenia.
Jerzy Woźniak na swojego pełnomocnika wyznaczył pana Bogusława Baniaka, który przede wszystkim zajął się mieszaniem w głowach zawodnikom i trenerom .
Na polecenie Jerzego Woźniaka, z każdym z trenerów i zawodników pan Baniak rozmawiał osobiście i zapisywał wszelkie należności wynikające z kontraktów jak i zaległości wobec całej kadry pierwszoligowej.
Pracownicy Klubu również dostąpili zaszczytu i mogli złożyć swoje oferty pracy w przyszłej spółce.
Na stosie papierów się skończyło.
Jerzy Woźniak tylko raz (od 23 sierpnia do dziś) wypłacił pensje trenerom pierwszej drużyny, w tym jednemu z nich niecałą. W tym samym terminie na pozostałe wszystkie drużyny przesłał 2.800,- (słownie dwa tysiące osiemset złotych!).
Zawodnicy, którzy są na liście stypendialnej otrzymują wynagrodzenie z Urzędu Miasta, ale pozostałych siedmiu piłkarzy, w tym też trenerzy wszystkich naszych zespołów oraz pracownicy Klubu powinni wynagrodzenie otrzymać od „właściciela Klubu” – zgodnie z jego deklaracją.
Jerzy Woźniak wtedy tłumaczył, że nie jest umocowany w klubie i jeżeli tylko Zarząd podpisze umowę przedwstępną to on natychmiast wyrówna zaległości.
Umowa taka została podpisana 16 października we Wrocławiu. Pan Woźniak płacił za ochronę meczów, faktury za transport oraz zakwaterowanie drużyny podczas meczów wyjazdowych.
Pan Baniak, posiadając pełnomocnictwo, zarządzał wpływami z biletów.
Pierwszy mecz, którego przygotowaniami zajął się pan Baniak to mecz z Chojniczanką. Pieniądze z tego spotkania po prostu zabrał, mówiąc, że kazał mu to zrobić pan Woźniak, aby Zarząd zapłacił za notariusza, przed którym owa umowa została podpisana, pomimo jasnego zapisu w umowie przedwstępnej, że koszty notarialne ponosi firma JDJ MARBUD – czyli Jerzy Woźniak.
Przed meczem z Wigrami do Świnoujścia przyjechała pani Aleksandra Chwastek, osoba bez żadnego pełnomocnictwa czy listu polecającego.
Po kolejnym meczu, z Wigrami, już wspólnie pani Chwastek i pan Baniak dysponowali pieniędzmi uzyskanymi ze sprzedaży biletów – tu też brak jest rozliczenia tych pieniędzy do dziś, pomimo zapewnień pani Chwastek, że wróci i odda resztę pieniędzy.
W poniedziałek rano, 3 listopada, pani Aleksandra Chwastek została poinformowana, że powinna urzędować w lokalu wynajętym przez spółkę w organizacji, a nie w biurze Stowarzyszenia, ponieważ pan Woźniak nie kupił sobie Stowarzyszenia. Siedziba, jej wyposażenie, dokumenty etc należały i należeć będą do Stowarzyszenia MKS Flota. Nawet gdyby doszło do powstania tej spółki to my bylibyśmy udziałowcem. I teraz pytanie: nie stać spółki w organizacji na swój komputer i biurko? Musi szantażem żądać tego od Stowarzyszenia? Nieoddanie majątku biednego Stowarzyszenia na rzecz bogatej spółki w organizacji warunkuje się wstrzymaniem finansowania? Jak można wstrzymać coś, czego nie ma?
Co do spraw finansowych, to do Klubu, na konto bankowe wpłynęły jednorazowo pieniądze z umowy z telewizją Orange Sport w wys. 55 tysięcy złotych, które momentalnie zabrał ZUS (konto wtedy mieliśmy zablokowane).
Miesięcznie wpływają pieniądze z Zarządu Portów Szczecin – Świnoujście w wys. 18 tysięcy.
Wpłynęła również z PZPN jednorazowa kwota 9 tysięcy za udział w Pucharze Polski.
Miesięcznie samych tylko wynagrodzeń powinniśmy wypłacać w granicach 70 tysięcy.
Pan Woźniak tego w ogóle nie bierze pod uwagę, mimo iż każdego tygodnia wysyłamy mu zapotrzebowanie finansowe z dokładnym rozbiciem kwoty na poszczególne zobowiązania – wszystko zgodnie z umową.
Obaj panowie Baniak i Woźniak nie są absolutnie zainteresowani losami zawodników, tym, że wypłacamy im tylko drobne zaliczki na poczet wynagrodzeń, a to dzięki właśnie wpływom z Zarządu Portów.
Wobec firmy Emitel od maja były zaległości, o których wiedział pan Woźniak (wiedział o wszystkich naszych wierzycielach i kwotach jakie im zalegamy). Jerzy Woźniak obiecał, że zaległości spłaci przelewem. Pieniądze jednak nie wpłynęły i w jednej chwili zakwaterowanie straciło 4 zawodników i dwóch trenerów. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby znaleźć dla nich dach nad głową.
Z powodu niewywiązywania się pana Woźniaka co do bieżącego finansowania Klubu – zmuszeni jesteśmy do wypłacania zawodnikom zaliczek na poczet wynagrodzeń, pochodzących właśnie z umowy pomiędzy Zarządem Portów Szczecin – Świnoujście.
Zaznaczamy, że pieniądze pochodzące z wpływów ze sprzedaży biletów przeznaczaliśmy zawsze na bieżące wydatki związane z organizacją meczu jak również na sfinansowanie pozostałych meczów naszych drużyn amatorskich.
W sytuacji, kiedy pan Baniak przywłaszczył pieniądze z dwóch meczów zmuszeni byliśmy zwrócić się do kibiców z apelem o pomoc, po którym zgłosiły się do nas osoby, które przeznaczały pieniądze na młodzież, ale też i tacy, którzy zdecydowali się opłacać mecze.

Nie pozwolimy się szantażować ani okłamywać. Inaczej wyglądałaby sytuacja, gdyby chociaż w stosunku do pierwszej drużyny wszystko było regulowane na bieżąco. Gdyby chociaż chłopcy, którzy tak dobrze grają, starają się i robią wszystko byśmy byli w czołówce tabeli dostawali swoje wynagrodzenie. Gdyby kadra trenerska była opłacana…
Nie zgadzamy się na grę pozorów, z rozkazem uśmiechania się i rozgłaszania wokół siebie jak to jest teraz fajnie! Nie zgadzamy się, bo tak nie jest!
Dlatego między innymi nasz apel o pomoc, który tylko rozdrażnił Jerzego Woźniaka, bo zniknął mit bajkowego właściciela Klubu.
Nie zgadzamy się na taki układ, gdzie Miasto dawałoby 2 miliony, ktoś ok 200 tysięcy i ten ktoś miałby mieć 96% udziałów!
Ta bajka nam się już nie podoba. Nie podoba się Wyspiarzom!
Potwierdzeniem, że Jerzy Woźniak absolutnie nie wywiązuje się z umowy jest pomeczowa, dramatyczna wypowiedź trenera Kafarskiego. Czy w taki sposób wypowiedziałby się człowiek, który jest wynagradzany za swoją pracę?
Jednocześnie oświadczamy, że na wszystkie wydatki posiadamy faktury, każda operacja finansowa przeprowadzona jest przez konto bankowe lub z posiadanych środków płacimy gotówką przed meczem firmie ochroniarskiej.
Mimo wszystko panu Woźniakowi życzymy zdrowia! Nie tylko tego fizycznego.

– Zarząd Stowarzyszenia MKS Flota Świnoujście

Wernisaż wystawy malarstwa Elżbiety Czajki. Foto at 04:59

W ubiegły piątek w Galerii Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Stefana Flukowskiego przy ul. Piłsudskiego 15 odbył się wernisaż malarstwa Elżbiety Czajki.

czajka (2)
Miejska Biblioteka Publiczna im. Stefana Flukowskiego ul. Piłsudskiego 15 Czynna jest od poniedziałku do piątku 11.00 – 19.00 Galeria czynna: wtorki, czwartki i piątki 13.00 – 19.00 poniedziałki i środy 11.00-15.00

 

Uczennice GP 3 zwyciężają w konkursie fotograficznym. at 04:59

Z okazji 95-lecia Lasów Państwowych Nadleśnictwo Międzyzdroje zorganizowało konkurs fotograficzny pt. „Polska złota jesień”. W konkursie przedstawiono wiele pięknych fotografii, ale w kategorii szkół gimnazjalnych okazało się, że najlepsze są uczennice z GP 3. I miejsce zajęła Joanna Grabowska, a wyróżnienie otrzymała Wiktoria Chrzanowska. Wykonane przez nie fotografie pokazywały las i jego elementy w pięknej, jesiennej kolorystyce. Udział w takim konkursie pozwala inaczej spojrzeć na otaczającą rzeczywistość i pokazać piękno otaczającej nas przyrody. Piękno, postrzegane indywidualnie i z dużą dozą wrażliwości poprzez pryzmat aparatu fotograficznego. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
Info: GP 3

INFORMACJA DLA HODOWCÓW DROBIU ORAZ HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH !!! at 04:59

W związku z informacją o stwierdzeniu wirusa ptasiej grypy (szczep typu H5N8) w hodowli indyków rzeźnych w kraju związkowym Meklemburgia – Pomorze Przednie, Powiatowy Lekarz Weterynarii prosi o rozpowszechnienie poniższych zaleceń w lokalnych mediach. Zalecenia dotyczą w głównej mierze hodowców drobiu oraz hodowców gołębi pocztowych

Zalecenia dla drobnotowarowych hodowców drobiu – chów przyzagrodowy

Zaleca się:

– karmienie i pojenie w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają dostępu ptaki dzikie,
– przetrzymywanie drobiu w zamknięciu lub na ogrodzonej przestrzeni, pod warunkiem uniemożliwienia kontaktów z dzikim ptactwem (zastosowanie siatek ochronnych, zadaszenia);
– odizolowanie od innego drobiu, kaczek i gęsi;
– przechowywanie paszy, w tym zielonki, w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem, uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem;
– unikanie pojenia ptaków i czyszczenia kurników wodą pochodzącą spoza gospodarstwa (głównie ze zbiorników wodnych, rzek);
– zgłaszanie lekarzowi weterynarii, wójtowi, burmistrzowi, i innym organom władzy lokalnej zaobserwowanego spadku nieśności lub nagłych, zwiększonych padnięć drobiu;
– po każdym kontakcie z drobiem lub ptakami dzikimi umycie rąk wodą z mydłem;
– wydzielenie odzieży używanej przy czynnościach związanych z obsługą drobiu;
– osobom utrzymującym drób w chowie przyzagrodowym, aby nie były zatrudniane w przemysłowych fermach drobiu.
Zalecenia dla hodowców gołębi pocztowych

Zaleca się:

– karmienie i pojenie gołębi w sposób wykluczający dostęp ptaków dzikich;
– przechowywanie paszy, w tym zielonki, w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem, uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem;
– nie wypuszczanie gołębi z gołębników w celu oblatywania.
Zalecenia dla przemysłowych producentów drobiu

Zaleca się:

– przetrzymywanie ptaków w zamknięciu lub na wolnej, ogrodzonej przestrzeni, pod warunkiem ograniczenia kontaktu z dzikim ptactwem;
– karmienie i pojenie w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają dostępu ptaki dzikie;
– szczelne przykrycie pojemników z karmą i wodą do picia lub przetrzymywani ech wewnątrz budynków, a także unikanie pojenia ptaków i czyszczenia pomieszczeń wodą pochodzącą spoza gospodarstwa (głównie ze zbiorników wodnych, rzek);
– ograniczenie przemieszczania się osób postronnych oraz zwierząt pomiędzy obiektami, w których przechowywana jest karma dla zwierząt a obiektami, w których bytuje drób; ograniczenie liczby osób obsługujących fermy do koniecznego minimum wraz ze sprawdzeniem czy osoby te nie utrzymują drobiu we własnych zagrodach;
– rozłożenie przed wejściami do budynków fermy drobiu mat nasączonych środkiem dezynfekcyjnym;
– założenie śluz dezynfekcyjnych w wejściach do budynków fermy drobiu ;wprowadzenie zakazu wjazdu pojazdu na teren fermy, poza działaniami koniecznymi np. dowóz paszy, odbiór drobiu do rzeźni lub przez zakład utylizacyjny;
– obowiązkową dezynfekcje pojazdów wjeżdżających;
– rozłożenie mat dezynfekcyjnych przed wjazdem i wejściem na teren fermy; obowiązek używania odzieży ochronnej przez wszystkie osoby znajdujące się na fermie, po wcześniejszym pozostawieniu odzieży własnej w szatni;
– wprowadzi obowiązku przeprowadzenia dokładnego mycia i dezynfekcji rąk przed wejściem do obiektów, w których utrzymuje się drób;
– aby pracownicy ferm drobiu nie mieli kontaktu z innym ptactwem np. kurami, gołębiami.

Jarosław Ciesielski
Inspektor Weterynaryjny

VI Bieg Pawła at 04:59

W szóstej edycji Biegu Pawła, przeprowadzonej w niedzielne południe 16.listopada udział wzięło 41 zawodników. Trasa wiodła z Góry Słowiańskiej w Worku do Jeziora Wolgastsee, 2 okrążenia wokół jeziora i powrót na Górę Słowiańską (liczyła 12km, a przy jednym okrążeniu 8km).
Trasę 8km pokonało 3 zawodników
1.Ryszard Pilz————————–38.04
2.Horst Trettin———————-1.01.34
3.Karol Witkowski—————–1.37.17 (nordic walking)
Trasę główną, a więc 12km pokonało 38 zawodników. Zwycięstwo odniosło 3 biegaczy, którzy na metę wbiegli jednocześnie – Robert Derda, Jacek Giba i Rafał Szypulski. Wśród pań najszybszą była Joanna Szczepaniak, a za nią Małgorzata Michalska i Beata Szczerba.
Oto pełna lista wyników:
1.Robert Derda———————-49.02
Jacek Giba————————–49.02
Rafał Szypulski——————–49.02
4.Kamil Mazur———————-49.49
5.Jan Dudziak———————–50.32
6.Grzegorz Tałanda—————50.42
7.Janusz Michalski—————-50.56
8.Aleksander Borkowski——–51.22
9.Arkadiusz Drzewiecki———52.40
10.Krzysztof Pyzik—————-53.30
11.Paweł Borowski————–53.34
12.Andrzej Skrzypiec————53.54
13.Robert Dusza—————–54.21
14.Dariusz Nowak—————54.32

15.Piotr Ponichtera————-55.01
16.Joanna Szczepaniak———56.04
17.Andrzej Niezgodzki———-58.08
18.Małgorzata Michalska——58.40
19.Przemysław Stefańczyk—–58.59
20.Przemysław Kusiński———59.00
21.Beata Szczerba—————-59.13
22.Tadeusz Olszyk—————-59.22
23.Marek Pełnikowski———1.00.02
24.Anna Siedlaczek————-1.00.30
25.Krzysztof Wroński———-1.00.51
26.Romuald Parczewski——-1.01.30
27.Benia Kusińska————–1.02.11
28.Mariusz Więckowski——-1.03.33
29.Sławomir Weremij———1.04.00
30.Agnieszka Szopa-Poppel—1.05.34
31.Anna Zakens——————1.11.34
32.Marek Stefanicki————-1.11.45
33.Monika Narloch————–1.13.06
34.Mariola Jabłońska———–1.14.16
Johan Zschuttis—————-1.14.16
36.Tadeusz Adamczyk———–1.20.41
37.Zofia Dudzińska—————1.22.46

Waldemar Pyzik omyłkowo znacząco nadłożył dystans i przybiegł na metę w czasie 1.37.47. Trzy pierwsze panie i trzech pierwszych panów otrzymali puchary ufundowane przez rodzinę ś.p. Pawła Dodka, którego bieg ten nosi imię. Wręczały je córka Agnieszka i żona Urszula w towarzystwie wnucząt i zięcia Roberta Otockiego.
Zawody sędziowała Sabina Zabrocka-Matuszewska, obsługę foto sprawował Mariusz Błaż, a zabezpieczenie medyczne Renata Kurowska. Bieg ten zaliczany jest do klasyfikacji Międzynarodowej Ligii Biegowej Klubu Biegacza Jogging.

W szkole morskiej pracują nad świątecznymi ozdobami at 04:59

Już po raz drugi uczniowie Zespołu Szkół Morskich w Świnoujściu włączyli się w świąteczną dekorację miasta. W ubiegłym roku zrobili piękne święcące konstrukcje przypominające zapakowane prezenty. Tym razem uczniowie klasy nawigacyjnej szykują trzy duże koniki morskie, oczywiście wszystkie będą podświetlane. Zostaną ustawione na Placu Wolności i dołączą do ozdób, które wykonali już w ubiegłym roku.

Sam Plac Wolnośći nabierze świątecznego wyglądu do 6 -go,pozostałe obszary miasta do 15-go grudnia.

Na zdjęciu: konstrukcje koników morskich powstają w warsztatach Zespołu Szkół Morskich. Na razie nie wyglądają jeszcze może efektownie, ale będą już gotowe nadadzą Świętom Bożego Narodzenia w naszym mieście dodatkowego, morskiego nastroju.

BIK UM Świnoujście

Świnoujscy złodzieje chcieli ładnie pachnieć?! at 04:59

W weekend kamieńscy policjanci zatrzymali dwóch sprawców, który usiłowali ukraść markowe perfum o wartości ok 2500 zł. Obaj mężczyźni usłyszeli już zarzuty.

Dyżurny jednostki w piątkowe popołudnie otrzymał zgłoszenie od pracownicy jednego z kamieńskich sklepów o usiłowaniu kradzieży. Jak się okazało mieszkańcy Świnoujścia schowali do kurtek 14 sztuk markowych perfum jednak opuszczenie sklepu uniemożliwili im pracownicy, którzy zorientowali się w zamiarach mężczyzn.

Policjanci, którzy przybyli na miejsce zatrzymali 26-latka oraz jego o 3 lata młodszego kompana. Zostały im przedstawione zarzuty do których obaj się przyznali.

Grozi im do 5 lat pozbawienia wolności. O ostatecznym wymiarze kary zdecyduje sąd.

 

Info.Policja

II tura? Nie dla Janusza Żmurkiewicza. at 04:59

Końcowe wyniki głosowania na prezydenta Świnoujścia mówią same za siebie….II tury wyborów na fotel prezydenta nie będzie, niespodzianki też chyba nie ma?!
Wyniki:
– Janusz Żmurkiewicz z KW. SLD-Lewica Razem – 8.436 głosy (62,36%),
– Andrzej Szczodry z KW. Grupa Morska-Cała Naprzód – 3.146 głosy (23,25%),
– Elżbieta Jabłońska z KKW. Platforma Obywatelska i PSL – 1.945 głosy (14,37%).